banner图
品质生活 你我共享

【尼泊尔】亚拉手工艺品公司

尼泊尔 返回列表

亚拉手工艺品公司1987年成立,提供92.5%纯度的银珠宝,选择精细的手工银饰品。我们以结合喜马拉雅宝石的最高品质的银饰展品为傲,这是尼泊尔的工艺风格。

1510036065619430.jpg

1510036065730673.jpg

1510036066470898.jpg


1510121428621608.jpg

1510036066181208.jpg

1510036066620758.jpg

1510036066269529.jpg

1510036067330069.jpg